Organi - Inštitut za javne službe

Organi

Inštitut za javne službe je organiziran kot zavod.

Organi Inštituta za javne službe:

 

DIREKTOR

mag. Boris Jagodič, univ. dipl. prav.

Telefon: +386 41 374 358

Kontakt: boris.jagodic@javne-sluzbe.si

 

STROKOVNa DIREKTORica

mag. Stanka Cerkvenik. univ. dipl. ekon.

Telefon: +386 41 821 821

Kontakt: stanka.cerkvenik@javne-sluzbe.si

STROKOVNI SVET

mag. Stanka Cerkvenik, predsednica
Janko Kramžar, 
član
mag. Matej Loncner, 
član
mag. Blanka Vezjak, 
članica
Grega Hojnik, član

Kontakt: strokovni.svet@javne-sluzbe.si