O inštitutu - Inštitut za javne službe

O inštitutu

Prizadevanje za učinkovito izvajanje javnih služb še nikoli ni bilo tako pomembno kot v času ekonomske krize, ki vse bolj zmanjšuje razpoložljiva sredstva za zagotavljanje kakovostnih javnih storitev. Kako v času varčevanja zagotavljati visoke oskrbovalne standarde, je vprašanje, s katerem se soočajo številni izvajalci javnih služb in lokalne skupnosti.

Učinkovitejše izvajanje javnih služb nedvomno zahteva celovite rešitve, ki povezujejo pravno, ekonomsko, organizacijsko in tehnično stroko. Preseči ozko specializacijo in na enem mestu ponuditi interdisciplinarno povezane rešitve za učinkovito izvajanje javnih služb, je bilo osrednjo vodilo Inštituta za javne službe.

Inštitut za javne službe povezuje priznane strokovnjake z različnih področij, odločene, da sprejmemo izziv ter z novimi pristopi povežemo svoje teoretično znanje, raziskovalno delo in bogate izkušnje na področju izvajanja javnih služb s problemi v praksi ter izvajalcem javnih služb in lokalnim skupnostim ponudimo celovite rešitve.

Celovite rešitve za javne službe ni samo slogan, je sporočilo, ki izvajalcem javnih služb in občinam zagotavlja hitre, strokovne in ustvarjalne rešitve.