Pravne storitve - Inštitut za javne službe

Pravne storitve

Zagotavljamo pravno-formalno urejenost izvajanja javnih služb s pregledom in ažuriranjem odlokov, koncesijskih pogodb, najemnih pogodb in drugih pravnih aktov povezanih z javno infrastrukturo:

  • pravni pregled obstoječe pravno-organizacijske ureditve izvajanja gospodarskih javnih služb,
  • priprava in uskladitev občinski odlokov, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb, z veljavno zakonodajo,
  • priprava in uskladitev aktov o ustanovitvi izvajalcev gospodarskih javnih služb,
  • priprava aktov na področju javno-zasebnega partnerstva (koncesijski akti, pogodbe),
  • sodelovanje pri pripravi javnih razpisov in javno-zasebnih partnerstev,
  • pomoč pri oblikovanju lastninskega modela gospodarske javne infrastrukture pri sklenitvi javno-zasebnega partnerstva (modeli BOT, BTO, BOO…),
  • pregled ureditve pravnega lastništva in načina ravnanja z gospodarsko javno infrastrukturo,
  • priprava, presoja in aktualiziranje najemnih pogodb za najem gospodarske javne infrastrukture,
  • priprava pogodb o ustanovitvi in prenosu služnosti in stavbnih pravic,
  • pregled in priprava delovno pravne zakonodaje.