Izobraževanje - Inštitut za javne službe

Izobraževanje

Izvajamo strokovno izobraževanje izvajalcev gospodarskih javnih služb in občin na področju operativnega izvajanja javnih služb. Z moderiranjem delavnic in uporabo preizkušenih pristopov in orodij poskrbimo za ustvarjalno delo in prenos znanja. Zagotavljamo:

  • organizacijo seminarjev v sodelovanju z uglednimi predavatelji,
  • specializirane operativne delavnice s priznanimi strokovnjaki iz prakse,
  • izdajanje knjig, publikacij in druge strokovne literature,
  • oblikovanje strokovnih stališč in mnenj do posameznih vprašanj s področja javnih služb,
  • organiziranje konferenc in strokovnih posvetov s področja aktualnih ekonomskih in pravnih vsebin.

Arhiv

V Poreču bo 31. 5. – 2. 6. 2017 potekala Mednarodna konferenca o zaščiti okolja na temo Krožno gospodarstvo v urbanih sredinah. V tematskem sklopu Ekonomika gospodarjenja z odpadki in krožno gospodarstvo bo mag. Stanka Cerkvenik predstavila Primerjalno analizo (benchmarkig) izvajanja komunalnih storitev kot strokovno podlago za presojo upravičenih cen. Več…

Konferenca komunalnega gospodarstva, ki jo organizira Zbornica Komunalnega gospodarstva, bo letos potekala 21. in 22. septembra v Rimskih Toplicah.  V ospredju letošnje konference bo digitalna preobrazba komunalnega gospodarstva. Za organizacijsko izvedbo tudi letos skrbimo v okviru Inštituta za javne službe. Vabljeni, da spremljate novice na spletni strani konference.

Simpozij z mednarodno udeležbo Vodni dnevi 2017, ki ga organizira Slovensko društvo za zaščito voda v sodelovanju z Inštitutom za javne službe, bo letos potekal 5. in 6. oktobra v Portorožu. Pozornost udeležencev srečanja bo usmerjena v številne priložnosti, s katerimi se srečujemo pri gospodarskem in socialnem razvoju naše družbe, s poudarkom na varovanju in zaščiti vodnega okolja. Podrobnejše informacije o simpoziju so na spletni strani Vodni dnevi.

Današnji čas zaznamujejo hitre tehnološke spremembe in dinamičen razvoj, ki povečujejo zahteve po večjem javnem standardu in oblikujejo nove potrebe lokalnih sredin. Spremenjene okoliščine postavljajo občine pred številne izzive in od lokalnih oblasti zahtevajo nove pristope ter pregledno, odgovorno in k dolgoročnim ciljem usmerjeno upravljanje.

Zavedamo se, da je odločitev in tudi odgovornost za spremembe na strani občin, zato v okviru Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Inštituta za javne službe organiziramo Kongres slovenskih občin, ki bo potekal 16. in 17. maja 2017 v Kongresnem centru Olimia v Podčetrtku. Več o dogodku