Davčne storitve - Inštitut za javne službe

Davčne storitve

Zagotavljamo davčno optimizacijo in pravilnost davčnega poslovanja občin in izvajalcev javnih služb:

  • izvajanje celovitih in usmerjenih skrbnih pregledov davčnega poslovanja izvajalca javnih služb ali občine z izdelavo poročil,
  • svetovanje pri sestavitvi davčnih obračunov,
  • priprava strokovnih mnenj in elaboratov,
  • celovito strokovno zastopanje v vseh fazah davčnega inšpekcijskega nadzora in upravnega spora.