1. KONGRES SLOVENSKIH OBČIN, Podčetrtek, 16.-17. maj 2017

Današnji čas zaznamujejo hitre tehnološke spremembe in dinamičen razvoj, ki povečujejo zahteve po večjem javnem standardu in oblikujejo nove potrebe lokalnih sredin. Spremenjene okoliščine postavljajo občine pred številne izzive in od lokalnih oblasti zahtevajo nove pristope ter pregledno, odgovorno in k dolgoročnim ciljem usmerjeno upravljanje.

Zavedamo se, da je odločitev in tudi odgovornost za spremembe na strani občin, zato v okviru Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Inštituta za javne službe organiziramo Kongres slovenskih občin, ki bo potekal 16. in 17. maja 2017 v Kongresnem centru Olimia v Podčetrtku. Več o dogodku