Izobraževanje

Izvajamo strokovno izobraževanje izvajalcev gospodarskih javnih služb in občin na področju operativnega izvajanja javnih služb. Z moderiranjem delavnic in uporabo preizkušenih pristopov in orodij poskrbimo za ustvarjalno delo in prenos znanja.

Več

Poslovne storitve

Svetujemo in nudimo strokovno podporo pri zagotavljanju ekonomsko učinkovitega izvajanja javnih služb in upravljanja z javno infrastrukturo z izdelavo celovitih analiz poslovanja, primerjalnih analiz (benchmarking) izvajanja javnih služb in pripravo cenovnih elaboratov.

Več

Pravne storitve

Zagotavljamo pravno-formalno urejenost izvajanja javnih služb s pregledom in ažuriranjem odlokov, koncesijskih pogodb, najemnih pogodb in drugih pravnih aktov povezanih z javno infrastrukturo.

Več

Davčne storitve

Zagotavljamo davčno optimizacijo in pravilnost davčnega poslovanja občin in izvajalcev javnih služb.

Več